tirsdag 16. februar 2010

Kjøretøyforskriften - motor/rammebytte

Klikk på overskriften så får du fram Kjøretøyforskriftens kapittel 7, ramme/motorbytte eller omfattende ombygging av motor/ramme på motorsykkel.

Intensjonen:
Informasjon i forbindelse med endringer i Kjøretøyforskriftens kapittel 7, ramme-/motorbytte eller omfattende ombygging av motor/ramme på motorsykkel

Fra 1. januar 2007 er Kjøretøyforskriftens kapittel 7 endret slik at det er bedre tilpasset ombygging av motorsykkel. Intensjonen med forskriftsendringen er at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg.

Det har vært et sterkt ønske fra ombyggingsmiljøet at det skal kunne foretas noe større modifikasjoner av ramme enn det som tidligere har blitt betraktet som ombygging, noe som ligger til grunn for forskriftsendringen. Det er likevel nødvendig med klare grenser for hva som skal regnes som ombygging og hva som skal regnes som oppbygging.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.